SPELREGELS

 Deze regels zijn...

1
Per ronde kan een deelnemer één woord insturen. Inzendingen met alternatieve oplossingen waarbij geen keus wordt aangegeven, krijgen geen punten.
2
Bij de inzendingen dienen, naast uw naam, adres, postcode, woonplaats, vermeld te worden: uiteraard het gevonden woord, de krant die u leest (ND of FD) het rondenummer en de plaats waarop de eerste letter van het woord gelegd moet worden. Bijvoorbeeld: BOEKWERK, FD RONDE 7, HM5, waarbij FD staat voor Friesch Dagblad, H voor Horizontaal en M5 voor het vakje waarop u de eerste letter van het woord wilt leggen. Bent U ND-lezer, dan wordt de notatie: BOEKWERK, ND RONDE 7, HM5.
3
Goedgekeurd worden alleen die woorden die voorkomen in de Officiële Scrabble-woordenlijst met ISBN 9789066488373 (bestelbaar via een email met uw adresgegevens naar hw@walinga.org De kosten bedragen € 24,50 voor het boek en € 1,95 verzendkosten), in samenhang met de correctielijst van de Nederlandse en Belgische Scrabblebonden (te vinden op www.ntsv.net).
4
Bij woorden van meer dan 9 letters (en de daarvan afgeleide vervoegingen, verbuigingen, meervouden en verkleiningen) geldt van Dale, Groot Woordenboek de Nederlandse taal, 14e druk criteer
5
Bij grammaticale zaken zal Wolters' Algemene Nederlandse Spraakkunst de doorslag geven.
6
Afgekeurd worden: schuttingwoorden en vloeken.
7
In twijfelgevallen beslist de samensteller. Correspondentie daarover vraagt zoveel tijd, dat beantwoording ervan over het algemeen niet tot de mogelijkheden behoort.
8
We gaan er van uit dat de deelnemers geen computerprogramma gebruiken om hun woord te vinden en/of te controleren.
9
Inzendingen dienen uiterlijk 10 dagen na plaatsing van elke ronde binnen te zijn. Als u per e-mail instuurt, graag het woord zonder spaties noteren, dat vergemakkelijkt de administratie.
10
Voor het overige gelden dezelfde regels als bij het bordspel Scrabble®
11
Insturen kan op drie manieren:
a. via www.walinga.org.
Dat wijst zich vanzelf.
b. U kunt zelf een email opstellen en versturen aanscrabble@walinga.org
c. U kunt een ouderwetse (brief)kaart zonder envelop versturen aan: C. Wiegel, , Raadhuishof 36, 2651 JJ Berkel en Rodenrijs.


| This site is not affiliated with the trademark holders. | Scrabble® Brand Crossword Game is a registered trademark of Hasbro, Inc. and J.W. Spear & Son PLC. |


Ontwerp, Bouw en Onderhoud:
Ontwerpstudio RIEMER