WOORD INZENDEN


Naam:*

Woonplaats:*

E-Mail*


ronde no.:

Woord:*

Startpositie:*

Richting:*Opmerking:

 

SPEL 16

RONDE 9

BORD-9.jpg

Nul (0) is niet niks. Gezien het aantal opmerkingen die binnenkwamen omdat de O van ‘wanhopig’ van de waarde 1 was voorzien, terwijl het 0 had moeten zijn (immers het was een blanco blokje) zijn er nog veel oplettende lezertjes die alert zijn. En ze maakten zich niet druk om niks, want zo maar kan de hele telling in de war zijn. Met de daarbij behorende verwachtingen van de deelnemers voor wat hun positie op de ladder betreft.

Als het goed is heeft de opmaakafdeling van het ND het nu verbeterd.

De eerste ronde van 2019 leverde wel wat mogelijkheden, maar relatief weinig punten op. 36 is natuurlijk wel een aardige score, maar in vergelijking met de vorige keer (114) toch wel wat mager.

DOCIELS (HM2, 36) heeft wat minachtends in zich. Zo komt het bij mij tenminste ook in de klank van het woord over. Maar dat kan natuurlijk zijn omdat het altijd denigrerend wordt gebruikt. Dan heb ik het over het mooie taalverschijnsel van ‘gevoelswaarde’ van een woord, die ik dan kennelijk in de klank terugvind.

Verder leverden de volgende inzendingen punten op: WOELDE (VE12, 35); COL (VK4, ook 35); 34 punten voor COEWLS, COEWL (beide op VB13) en WOEI (VA12); WOELE (VE12, 33); WEEL (VE12, 32); DOCIEL (HD10, ook 32); COEWL (HD10, 30); DOL (VK4, 27); WOLF (HE5, 26); OMWEID (HC10, ook 26); CLIP (HL2, 24); CODES (VC13, 22); MOLDE (HC11, 20).

Dat COEWL en COEWLS is iets merkwaardigs. Het komt uit de wereld van de sociale media en was aanvankelijk COOL, een door jonge mensen veel gebruikte term om iets interessants aan te geven. Op de sociale media, zo las ik ergens werd door grappenmakers het woord als COEWL gespeld en dat kreeg kennelijk een officiële status, want de OSWL nam het op. Hmm… zo lust ik er nog wel een paar, denk ik dan.

Ronde 9 wordt gespeeld met AEIRSUW. Biedt wel mogelijkheden, dacht ik. 

CONTACT

Over Scrable:
scrabble@walinga.org

Over de website:
johan@riemer.nl

Heerco Walinga is eigenaar van
Riemer & Walinga Boekverkoopers
te Ermeloo

INFORMATIE

Elke veertien dagen wordt op zaterdag een ronde in het ND geplaatst. U kunt uw oplossing insturen met het formulier hierboven of per briefkaart zonder envelop aan:
C. Wiegel, Raadhuishof 36
2651 JJ Berkel en Rodenrijs.
Mailadres: scrabble@walinga.org.

SPELREGELS

De spelregels die voor dit spel gelden wijken niet erg af van de normale spelregels.
Er zijn wel wat extra regels omdat we
online spelen.
U kunt ze HIER lezen.


| This site is not affiliated with the trademark holders. | Scrabble® Brand Crossword Game is a registered trademark of Hasbro, Inc. and J.W. Spear & Son PLC. |


Ontwerp, Bouw en Onderhoud:
Ontwerpstudio RIEMER